Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rewers sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, NIP: 5833217447, tel. 533375913, e-mail: biuro@rewers.edu.pl, rewers.edu.pl.
  2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
    – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  3. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenie przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
  4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © REWERS 2022 | Webdesign: Studio Tworzenia K. Głośnicki

Bieg Belfrów